BỔ ÂM ÍCH DƯƠNG PHƯƠNG

 

- Hoàng kỳ

- Ðương quy

- Lộc nhung

- Phục linh

 

- Long cốt

- Mẫu lệ

- Bố chính sâm

- Chíhc thảo

 

Công dụng : Bổ âm ích dương cứu nghịch.

Chủ trị : Âm vong dương thoát ra mồ hôi trộm, tự ra mồ hôi dầm dề  như mưa. Mình ấm, chân tay lạnh ngắt (quyết nghịch).