BÌNH VỊ TÁN

 

- Hậu phác

- Cam thảo

 

- Trần bì

- Thương truật

 

Công dụng : Táo thấp vận tỳ, hành khí hoà vị.

Chủ trị : Thấp trệtỳ vị. Bụng trên căng đầy, không muốn ăn uống, mồm khát, nôn, buồn nôn, ợ hơi nuốt chua, chân tay nặng nề, mệt mỏi thích nằm, đái nhiều, lưỡi rêu trắng dày bẩn, mạch hoãn.