BÌNH CAN KHÍ HOÀ CAN HUYẾT PHƯƠNG

        

- Sinh địa

- Thục địa

- Ðương quy

- Ðan sâm

- Ðan bì

 

- Bạch thược

- Ngô thù

- Sơn thù

- Quế mỏng

Công dụng : Bình can khí, hoà can huyết.

Chủ trị : Âm hư huyết kém, đau sườn thuộc can kinh, thở khó, không thể quay trở được và phong nhiệt bế tắc lấn lên, đầu choáng váng, mắt đau mờ. Chữa các chứng về khí huyết của can kinh.