BÌNH CAN GIÁNG NGHỊCH THANG

 

- Ðịa long

- Tâm sen

- Hạ khô thảo

- Rau má

 

- Ngưu tất

- Bạch mao căn

- Trúc diệp

- Tang ký sinh

Công dụng : Bình can giáng nghịch.

Chủ trị : Can khí nghịch, can hỏa vượng. Nhức đầu chóng mặt, hoa mắt, có cảm giác nóng mặt, đại tiện táo, tiểu tiện đỏ ít, ngực sườn đầy tức, lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch huyền.