BÌNH CAN GIÁNG HOẢ AN THẦN THANG

 

- Câu đằng

- Hạ khô thảo

- Long nhãn

- Muồng trâu

 

- Chí tử

- Táo nhân

- Lá vong

 

 

Công dụng : Bình can giáng hoả, an thần nhuận tràng.

Chủ trị : Thần kinh suy nhược thể can hoả vượng. Nhức đầu, mất ngủ, mặt đỏ, phân táo, nước tiểu đỏ, lưỡi đỏ , rêu lưỡi vàng, mạch huyền hoặc huyền sác.