BÁT CHÍNH TÁN

 

- Xa tiền tử

- Cù mạch

- Biển súc

- Hoạt thạch

 

- Sơn chi

- Chích thảo

- Mộc thông

- Ðại hoàng

 

Công dụng : thanh nhiệt tả hoả, lợi thuỷ thông lâm.

Chủ trị : Thấp nhiệt chảy xuống, ở dưới (thấp nhiệt hạ phú). Huyết làm nhiệt lâm, nước tiểu đỏ đục, lúc đái buốt đau ống đái, đái không thông khoái, nặng thì đái không được, bụng dưới cấp đầy, mồm họng khô, rêu lưỡi vàng cáu, mạch hoạt sác.