BẢO HOÀ HOÀN

 

- Sơn tra

- Phục linh

- Trần bì

- Thần khúc

 

- La bặc tử

- Bán hạ

- Liên kiều

 

Công dụng : Tiêu thực hoà vị.

Chủ trị : Các loại thực tích. Bụng, bụng trên có bĩ mãn chướng đau, ợ thối, nuốt chua, chán ăn nôn, hoặc ỉa lỏng, rêu dày cáu, mạch hoạt.