BẢO ÂM PHƯƠNG

 

- Thục địa

- Bố chính sâm

 

- Nhục quế

 

Công dụng : Bảo toàn âm đang bị vong.

Chủ trị : Nóng sốt lâu ngày vong âm, da dẻ nóng như đốt, mình gày thịt róc, mặt hốc hác, suốt đêm ngày nói nhảm, buồn phiền vật vã, khát nước tự đổ mồ hôi, không ăn uống gì, vị khí sắp bại hoại.