BÁN HẠ TẢ TÂM THA NG

 

- Bán hạ

- Hoàng cầm

- Chích thảo

- Can khương

 

- Hoàng liên

- Nhân sâm

- Ðại táo

 

Công dụng: Hoà vị giáng nghịch, khai kết trừ bĩ.

Chủ trị: Vị khí không hoà. Tâm hạ (vị quản) bĩ mãn không đau, nôn khan hoặc có chất, sôi bụng ỉa lỏng, rêu lưỡi vàng cáu, mạch huyền sác.