BÀI SỎI TIẾT NIỆU THANG

 

- Rau má

- Thài lài tía

- Râu ngô

 

- Rau sam

- Lá tre

- Cam thảo đất

 

Công dụng : Thanh nhiệt trừ thấp, thông lợi tiểu tiện.

Chủ trị : Sỏi tiết niệu. Nước đái vàng hoặc đỏ hoặc đục có cặn, đau xuyên xuống dưới không chịu nổi.