BẠI ÐỘC TÁN

-Sài hồ

-Chỉ xác

-Phục linh

Cam thảo

-Tiền hồ

 

-Khương hoạt

-Cát cánh

-Xuyên khung

-Ðộc hoạt

-Nhâm sâm

Công dụng : Làm ra mồ hôi (phát hãn ) giải biểu, khu phong trừ thấp .

Chủ trị : Cảm phải phong hàn thấp tà. Sợ lạnh sốt cao, đầu gáy cứng đau, thân thể đau ê ẩm, không có mồ hôi, tắc mũi, tiếng nói nặng, ho khạc đờm, ngực tắc đầy, rêu lưỡi trắng cáu, mạchm phù hoãn, hoặc phù sác,ấn mạnh vô lực .