BẠCH LONG ÐƠN

 

- Thường sơn

- Thạch cao

 

- Tân lang

 

Công dụng: Trị ngược tật.

Chủ trị: Sốt rét mới phát và lâu ngày.