BẠCH HỔ THANG

 

- Thạch cao

- Tri mẫu

 Cổ phương : Thạch cao

- Cam thảo

 

- Cam phương thảo

- Ngạnh mễ

- Tri mẫu

- Ngạnh mễ

Công dụng: Thanh nhiệt sinh tân.

Chủ trị: Nhiệt ở phần khí của dương minh thịnh. Người rất nóng mặt đỏ, phiền khá uống nhiều, ra mồ hôi sợ nóng, mạch hồng đại.