BÁCH HỢP CỐ KIM THANG

 

- Sinh đia

- Mạch môn

- Cam thảo

- Huyền sâm

- Thục địa

 

- Bạch thược

- Ðương quy

- Bối mẫu

- Bách hợp

- Cát cánh

 

Công dụng : Dưỡng âm nhuận phế, hoá đờm chỉ ho.

Chủ trị : Âm của phế thận hư. Ho đờm có máu, hầu họng khô đau, lòng bàn chân tay nóng, cốt chưmg mồ hôi trộm, lưỡi đỏ rêu ít, mạch tế sác.