BẠCH CHỈ THỔ PHỤC THANG

 

- Bạch chỉ

- Bán hạ

- Gừng sống

- Thổ phục linh

 

- Cam thảo đất

- Trần bì

- Mạn kinh tử

 

Công dụng : Khu phong hoá thấp.

Chủ trị : Ðau đầu do phong thấp. Ðầu đau nhức và nặng, sợ gió, ngực phiền, mỏi mệt, rêu lưỡi trắng trơn, ướt, mạch phù hoãn, hoặc nhu sác.