A GIAO NGẢI THANG

 

- Cam thảo

- Can địa hoàng

- Xuyên khung

- Thược dược

 

- Ngải diệp

- A giao

- Ðương quy

 

Công dụng : Bổ huyết , cầm máu, điều kinh an thai.

Chủ trị : xung nhâm của nữ bị hư tổn. Băng lậu, kinh lượng nhiều, ra không dứt, hoặc sau đẻ non ra máu không cầm, hoặc có mang ra máu, bụng đau, động thai.