A GIAO KÊ TỬ HOÀNG THANG

 

- A giao

- Thạch quyết minh

- Sinh địa

- Mẫu lệ

- Kê tử hoàng

 

- Bạch thược

- Câu đằng

- Chích thảo

- Phục thần

Công dụng : Tư âm dưỡng huyết, nhu can tức phong.

Chủ trị : Nhiệt tà lưu lâu, đốt tân dịch, cân mạch co, chân tay duỗi như phong động, hoặc chóng mặt, lưỡi đỏ sẫm, rêu ít, mạch tế sác.