MẠCH HỒNG   

 

Mạch Câu, mạch Thịnh, mạch Hồng là một

Mạch Câu,  ứng với thời lệnh là  mùa hè, ở tạng là Tâm, thuộc hỏa, phương nam, muôn vật nhờ đó mà thịnh trưởng. v́ thế mạch khí  lúc đến th́ thịnh, lúc đi th́ suy, do đó gọi là Câu.

H̀NH TƯỢNG

Mạch Hồng là dương trong dương v́ vậy mạch khí lúc đến th́ thịnh, lúc đi th́ suy .

Mạch Hồng to mà thực, nhấc tay lên hoặc ấn xuống đều có lực

Mạch Hồng, mạch tới cuồn cuộn đầy dẫy như sóng vỗ dưới ngón tay, khi đến mạch lớn, lúc đi mạch kém dần.

H̀NH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH HỒNG

- Sách ‘Mạch Chẩn’ biểu diễn  h́nh vẽ mạch Hồng:

 

NGUYÊN NHÂN

Nhiệt tràn đầy ở bên trong, đường mạch to ra và đẩy trào lên, gây ra mạch Hồng.

Nhiệt là thương tổn phần âm, âm khí hư ở bên trong mà dương khí phù việt ra bên ngoài cũng gây ra mạch Hồng.

 Phát sinh ra mạch Hồng có thể do:

·  Lượng máu ở tim tống (đẩy) ra tăng lên.

·  Mạch máu ngoại biên bị dăn .

·  Huyết áp tâm thu cao .

·  Huyết áp tâm trương thấp .

·  Mạch áp lớn .

·  Tốc độ máu chảy nhanh.

CHỦ BỆNH

Mạch Thịnh da nóng, bụng trướng, đái tiểu tiện không thông là ngũ thực.

Mạch Hồng chủ về nhiệt... đó là cả vinh lẫn vệ đều rất nóng, khí huyết bị nung đốt, nóng cả ở phần biểu và lư.

Bộ thốn Hồng chủ về thượng tiêu, trong lồng ngực có nhiệt. Bộ quan Hồng chủ về nhiệt ở vị, ói mửa, phiên vị. Bộ xích Hồng chủ về nhiệt ở nửa người, đại tiện khó, tiêu ra máu.

Mạch Hồng gặp ở chứng tà khí thịnh, hỏa quá mạnh. Nhưng nếu mạch Hồng mà vô lực đó là hư Hồng, là hiện chứng của Hỏa bốc lên mà Thủy bị cạn.

Mạch Hồng chủ đầy, đau, nhiệt, phiền. 

Mạch Hồng chủ phần doanh và lạc có nhiệt nhiều, họng khô, đại tiểu tiện không thông.

Mạch Hồng chủ bệnh phiền táo, tráng nhiệt, phiền khát, ói ra máu, đầy trướng, ra mồ hôi, thử nhiệt.

 

Tả Thốn HỒNG     Tâm phiền, lưỡi lở loét.

Hữu Thốn HỒNG    Ngực đầy, khí nghịch.

Tả Quan HỒNG     Can Mộc quá vượng.

Hữu Quan HỒNG    Vị nhiệt, đầy tức.

Tả Xích HỒNG       Thủy khô kiệt, đái gắt.

Hữu Xích HỒNG      Long hỏa thiêu đốt.

 

KIÊM MẠCH

Trường ung, thấy mạch Hồng Sác là đă thành mủ.

Trong bụng đau th́ mạch phải nên Trầm, nếu lại thấy Huyền mà Hồng Sác là có giun đũa.

Mạch Đại, Hồng, Khẩn, Sác là bệnh tiến triển nhanh, ở bên ngoài là đầu đau, phát sốt, ung thủng.

Mạch Phù, Hồng, Đại, Trường là phong huyễn, điên tật.

Mạch Hồng, Đại là thương hàn nhiệt bệnh”. “Dương tà xâm nhập th́ mạch Phù, Hồng.

·  Mạch Hồng Đại là nhiệt thịnh.

·  Hồng Phù là biểu nhiệt hoặc hư nhiệt.

·  Hồng Trầm là lư nhiệt hoặc nhiệt bị hàn bao bọc.

·  Hồng Khẩn là ngực đầy tức, đại tiện khó mà ra máu.