MẠCH HOẠT    

- Hoạt là trơn tru, sức mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu (viên ngọc) lăn (động) dưới ngón tay.

Người thường mạch Hoạt mà xung ḥa là dấu hiệu vinh vệ đầy đủ. Phụ nữ không bệnh mà thấy mạch Hoạt th́ nên xét xem có thai hay không

H̀NH TƯỢNG

Mạch Hoạt qua lại lưu lợi,trơn tṛn như hạt châu lăn trong mâm, như mưa móc đọng trên lá sen

H̀NH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH HOẠT

- Sách ‘Mạch Chẩn’ ghi lại h́nh vẽ biểu diễn mạch Hoạt như sau:

NGUYÊN NHÂN

Do tà khí ủng thịnh bên trong, chính khí bất túc, khí thực, huyết dũng, khiến cho mạch đi lưu lợi, ứng dưới tay thấy Hoạt, tṛn.oặc đàm thực kết trệ bên trong, tà khí thịnh, thực, cũng gây ra mạch Hoạt.   

Nguyên nhân phát sinh mạch Hoạt có thể do:

·  Lượng máu ở tim tống ra b́nh thường hoặc tăng cao.

·  Thành mạch co dăn b́nh thường.

·  Tăng vận tốc tuần hoàn.

·  Ḍng máu chảy thông suốt.

 

D- MẠCH HOẠT CHỦ BỆNH

Mạch Hoạt là dương khí thịnh chủ bệnh đờm, thực, nhiệt, là thực trệ, nôn mưả, đầy tức

Mạch Hoạt chủ ói nghịch, ho khạc, phục đờm, thủy ẩm, súc huyết, trung măn, ăn không tiêu, kiết lỵ, sán khí - Phụ nữ bộ xích hoạt là khí ủng trệ gây ra kinh nguyệt không thông. Hoạt mà lưu lợi là có thai

Mạch Tâm... Hoạt thậm th́ khát nước, hơi Hoạt là chứng Tâm sán kéo xuống đến rốn, bụng dưới sôi. -Mạch Phế... Hoạt thậm th́ hắt hơi, khí nghịch lên, hơi Hoạt là trên dưới đều ra máu. - Mạch Can... Hoạt thậm là chứng đồi sán, hơi Hoạt là chứng đái dầm - Mạch Tỳ... Hoạt là chứng đồi sán,bí tiểu, dịch hoàn viêm, loét, hơi Hoạt là chứng cốt nuy (xương mềm yếu), ngồi không dậy được, dậy th́ tối mắt không nh́n thấy ǵ

Bộ thốn Hoạt chủ về ói mửa, đờm ẩm. Bộ quan Hoạt chủ về Vị bị nhiệt không ăn uống được, ăn vào th́ ói. Bộ xích Hoạt chủ về tiểu đỏ, tiểu ít, dương vật đau buốt”.

·  Nếu huyết thịnh th́ mạch Hoạt là không có bệnh.

·  Đàn bà có thai th́ mạch Họat cũng là không bệnh.

·  Chứng đờm và ăn không tiêu th́ cũng mạch Hoạt.

·  Khi tà khí nặng th́ mạch cũng Hoạt.

·  Có bệnh mà thấy mạch Hoạt th́ đều thuận lợi.

Tả Thốn HOẠT   Tâm nhiệt, kinh sợ, mất ngủ.

Hữu Thốn HOẠT   Đờm ẩm, nôn mửa.

Tả Quan HOẠT   Can nhiệt, đầu váng.

Hữu Quan HOẠT  Tỳ nhiệt, ăn không tiêu.

Tả Xích HOẠT     Lậu, tiểu đỏ, tiểu khó.

Hữu Xích HOẠT Bụng sôi, tiêu chảy hoặc tướng hỏa bốc lên.

     

 KIÊM MẠCH

Mạch Hoạt Phù mà Tật là mới bệnh”. “Mạch Hoăn mà Hoạt là chứng nhiệt ở trung (bộ)”. - “Bộ xích Sáp mà mạch lại Hoạt là chứng ra mồ hôi”.

- Thiên ‘Thông B́nh Hư Thực Luận’ (T. Vấn 28) ghi: “Hoàng Đế hỏi: Chứng trường tích ra lẫn mủ, máu th́ như thế nào? - Kỳ Bá thưa: mạch Tuyệt th́ chết, mạch Hoạt Đại th́ sống. - Hoàng Đế hỏi: chứng trường tích mà cơ thể không nóng, mạch không Tuyệt th́ sao? - Kỳ Bá thưa: mạch khí bật lên, Đại mà Hoạt th́ lâu ngày sẽ tự khỏi, nếu mạch Tiểu Cấp và cứng th́ sẽ chết, không chữa được”.

Mạch khí của Tâm bật lên, Hoạt mà Cấp là chứng Tâm sán

Chứng tiểu kết hung ngay ở dưới tim, đè vào th́ đau, mạch Phù Hoạt, đó là  biểu có nhiệt, lư có hàn. - Thái dương bệnh lại dùng phép hạ... thấy  mạch Trầm Hoạt là chứng nhiệt lỵ, thấy Phù Hoạt sẽ tiểu ra máu.

Mạch bộ thốn Trầm, Đại mà Hoạt, Trầm là Thực, Hoạt là khí thực, khí tương bác, huyết khí vào tạng th́ chết, vào phủ th́ sẽ khỏi, đó là chứng ‘thốt quyết’.

Mạch phu dương Phù mà Hoạt, Hoạt là cốc khí  thực, Phù th́ tự nhiên ra mồ hôi

Trong miệng khô ráo, ho th́ đau ở ngực, mạch lại Hoạt Sác, đó là chứng Phế ung, khạc ra mủ máu.

Mạch Sác mà Hoạt là thực, có thức ăn tích lại không tiêu.

Mạch Phù mà Tế Hoạt là chứng thương ẩm.

Mạch ở thốn khẩu Trầm Hoạt, trong có thủy khí, mắt mặt sưng phù, có nhiệt, gọi là chứng phong thủy.

Mạch Hoạt mà hơi Phù là bệnh ở Phế.

Mạch ở thốn khẩu Hoạt mà Tŕ, không Trầm, không Phù, không Trường không Đoản là không có bệnh, bên trái và bên phải giống nhau. Mạch bộ quan Hoạt mà lại Đại, Tiểu không đều là bệnh đang tiến, không quá 1-2 ngày th́ phát. Người bệnh muốn uống nhiều, uống vào th́ đi tả ngay, nếu ngừng th́ sống. không ngừng th́ chết. Mạch bộ xích Hoạt mà Tật là huyết hư.

Tŕ mà Hoạt là đầy trướng. Hoạt mà Sác là âm kết nhiệt. Hoạt Tật là có nhiệt ở Vị. Hoăn mà Hoạt là nhiệt ở trung (bộ). Trầm mà Hoạt là mót rặn, lưng đau.

 Mạch Phù Hoạt là phong đờm, Trầm Hoạt là đờm tụ do thức ăn, Hoạt Sác là đờm hỏa, Hoạt Đoản là không muốn ăn.

- Sách ‘Mạch Học Giảng Nghĩa’ ghi: “

·  Mạch Hoạt Phù là biểu nhiệt hoặc  phong đờm.

·  Hoạt Trầm là lư nhiệt hoặc  đờm ẩm.

·  Hoạt Sác là Vị bị nhiệt, ăn không tiêu.

·  Hoạt Tŕ là tiêu chảy”.