MẠCH ĐẠI 

L thay đổi

HNH DẠNG

Mạch Đại cũng gần như Mạch Sắc Mạch Nhu . Nhưng Sắc v Nhu thị chỉ dt khng nho, mềm m khng nghỉ, Cn mạch Đại th đ dt kh nhomềm m chốc chốc lại nghỉ. Mạch Đại gần như Mạch Xc v Mạch Kết. Ngưng Xc v Kết mỗi lần nghỉ th tới nhiều, t khng nhất định. Cn Đại th mỗi lần nghỉ, mạch tới c số nhất định .Th dụ nhưn: Khi đầu 1o lần động 1 lần nghỉ th sau đ đều 10 lần động 1 lần nghỉ .

NGUYN NHN

Khi tạng kh tuyệt th thấy Mạch Đại.

CHỦ BỆNH

Đại l tạng kh tuyệt. Người khỏe thấy Mạch Đại ắt chết, người bệnh thấy Mạch Đại th may cn chữa được,Bệnh đau như: Tm thống, Phc thống, cảm gi, trng gi, bệnh đờm, bệnh thấp, v đn b c thai 3 thng m thấy Mạch Đại th khng việc g. C người kh huyết thnh lnh bị tổn , Người kh khng được điều ha th cũng thấy Mạch Đại,