MẠCH CÁCH  

 

Cách là đầy, là cấp, Cách là da thuộc, ư nói tượng mạch cố kết không di động.

H̀NH TƯỢNG

Mạch Cách là da thuộc, là Phù, Huyền, Đại, Hư, như ấn tay lên da trống, trong hư, ngoài cấp.

Mạch Cách đi nổi mà dán vào tay, trong rỗng ngoài cứng, như đè lên mặt trống

H̀NH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH CÁCH.

Sách ‘Mạch Chẩn’ ghi lại h́nh vẽ biểu thị mạch Cách:

NGUYÊN NHÂN 

Mạch Cách là sự tương hợp giữa mạch Huyền và Khổng, do tinh huyết bên trong bị hư, Do khí  hư không kiên cố, tinh huyết không tàng được, làm cho khí  không có chỗ dựa mà phù việt ra ngoài

CHỦ BỆNH

 Mạch cách chủ biểu hàn, trung hư,đàn bà th́ xảy thai,rong huyết, băng huyết.đàn ông th́ mất tinh, mất huyết,

 

Tả Thốn CÁCH    Tâm hư, đau.

Hữu Thốn CÁCH    Phế hư, khí ủng trệ.

Tả Quan CÁCH       Sán Hà.

Hữu Quan CÁCH   Tỳ hư, dạ dầy đau.

Tả Xích CÁCH         Di tinh.

Hữu Xích CÁCH      Xẩy thai, lậu hạ.

KIÊM MẠCH BỆNH

·  Cách mà phù cứng là  biểu tà cực thịnh.

·  Cách mà Hoăn, không có thần là  âm khí  tiêu tan, khó chữa.