MẠCH LƯ Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

C- CÁC BỘ VỊ ĐỂ CHẨN MẠCH

Hiện nay, đa số các thầy thuốc chọn cách xem mạch theo học thuyết của Lư Đông Viên như sau:

 

 

TAY PHẢI

TAY TRÁI

  THỐN

Phế           Đại Trường

Tâm       Tiểu Trường

  QUAN

Tỳ               Vị

Can        Đởm

   XÍCH

Mệnh Môn     Tam Tiêu

Thận       Bàng Quang

 

 

 Sự Liên Hệ Giữa Các Bộ Vị Mạch

Dựa theo đặc tính sinh khắc của Ngũ Hành, áp dụng vào cách phân định bộ vị của mạch và tạng phủ theo Lư Đông Viên, ta có:

+ Tương Sinh:

Thận Thủy (bộ xích tay trái) sinh Can Mộc (Quan), Mộc sinh Hỏa (Thốn) và Hỏa (Mệnh Môn - xích bên phải) sinh Tỳ Thổ (Quan), Tỳ Thổ sinh Phế Kim (Thốn).

 

TAY TRÁI

TAY PHẢI

THỐN

Tâm Hỏa

Phế Kim

QUAN

Can Mộc

Tỳ Thổ

XÍCH

Thận Thủy

Mệnh Môn (Hỏa)

 + Tương Khắc:

  Nh́n vào hàng ngang, giữa 2 tay phải và trái, và giữa các bộ vị cùng tên, ta thấy có sự tương khắc: Tâm Hỏa khắc Phế Kim, Can Mộc khắc Tỳ Thổ, Thận Thủy khắc Mệnh Môn Hỏa.

 

TAY TRÁI

TAY PHẢI

THỐN

Tâm Hỏa

Phế Kim

QUAN

Can Mộc

Tỳ Thổ

XÍCH

Thận Thủy

Mệnh Môn Hỏa

Nếu nh́n chéo sẽ thấy: Phế Kim khắc Can Mộc, Tỳ Thổ khắc Thận Thủy và như vậy sẽ có 1 ṿng liên hợp tương khắc như sau:

Tâm Hỏa khắc Phế Kim, Phế Kim khắc Can Mộc, Can Mộc khắc Tỳ Thổ, Tỳ Thổ khắc Thận Thủy, Thận Thủy khắc Mệnh Môn Hỏa, và ṿng tương khắc cứ như vậy mà tiếp diễn.

 Có lẽ v́ vậy mà h́nh thái định vị này đươc nhiều người chú ư và chấp nhận.