HỘI CHÂM CỨU

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỜNG & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH CÀ MAU

 

Hội viên Hội Châm Cứu:      hội viên   ( có  nữ )

       Trong đó :                 

Bác sỹ :     
Lương y quốc gia :     
Lương y SYT chứng nhận :  
Y sỹ đông y:    
Sơ cấp đông y,dược tá ,y tá     
Thầy thuốc gia truyền  
Các chức vụ chuyên môn khác:    
Trạm y tế có hoạt đông Đông y  
Số thầy thuốc chưa có giấy chứng nhận Sở Y tế  

                 

 

HỘI VIÊN

ĐÔNG Y

HỘI VIÊN

CHÂM CỨU

PH̉NG

CHẨN TRỊ

CƠ SỞ

CHÂM CỨU

GHI CHÚ

           
           
           
           
           
           
           

 

                  Dược liệu:

 

                               Vườn thuốc nam tổng diện tích     m2

                               chủng loại cây thuốc ( có      loại quí hiếm)