THÔNG BÁO 

    Trang thông tin nầy sẽ được cập nhật hằng tuần  qua các tài liệu  có liên quan đến Đông y  trên các phương  tiện thông tin báo chí, các tiểu mục nói về y học cổ truyền trên internet và các bài viết của nhiều tác giả  qua nhiều lĩnh vực. Tôi phổ biến các thông tin nầy không vụ  lợi. Nếu tác giả nào không đồng ư phổ biến thông tin của ḿnh  xin gởi Email về tôi sẽ  không phổ biến  thông tin của tác giả đó nữa .                                                             

                                       Chân thành cám ơn  các bạn 

                    Mời các bạn click vào  mục lục bên trái để xem  thông tin