THIÊN 55: NGHỊCH THUẬN

Hoàng Đế hỏi Kỳ Bá: "Ta mong được nghe con người khi bắt đầu sinh, khí ǵ đă dựng nên nền tảng ? Khí ǵ đă dựng lên ṿng bảo vệ bên ngoài ? Người bị mất cái ǵ th́ phải chết ? Người ta được cái ǵ để sống ?”[1].

Kỳ Bá đáp : "Con người khi bắt đầu tụ h́nh trong thai, được bẩm thụ khí huyết của mẹ làm nền tảng, bẩm thụ khí tinh dương của cha để làm khí bảo vệ bên ngoài, con người khi mất đi thần khí th́ chết, khi đắc được (giữ được ) thần khí th́ sống”[2].

Hoàng Đế hỏi: "Cái ǵ gọi là thần ?”[3].

Kỳ Bá đáp : "Khi nào huyết khí đă ḥa, khí vinh vệ đă thông, ngũ tạng đă thành, thần khí ở tại Tâm, hồn và phách đều có đầy đủ, bấy giờ gọi là đă thành người”[4].

Hoàng Đế hỏi: "Con người khác nhau về việc sống lâu và chết non:  Có người chết rất non, có người chết 1 cách nhanh chóng, có người bệnh rất lâu, Ta mong được nghe giải thích về những vấn đề đó”[5].

Kỳ Bá đáp : "Ngũ tạng được cứng rắn, vững chắc, huyết mạch được ḥa điệu, cơ nhục được nhuận trơn, thông lợi, b́ phu được kín đáo, sự vận hành của vinh vệ không mất đi lẽ thường của nó, sự hô hấp nhẹ nhàng, chậm đều, khí hô hấp vận hành theo đúng độ số của nó, lục phủ đóng vai tṛn vẹn để hóa được thủy cốc, khí tân dịch được phân bổ ra khắp nơi đầy đủ. Tất cả đều theo đúng lẽ thường, và do đó mà họ có thể sống 1 cách lâu dài”[6].

Hoàng Đế hỏi: "Có người sống lâu đến trăm tuổi mới chết, tại sao họ lại được như vậy ?”[7].

Kỳ Bá đáp : "V́ họ có lỗ mũi và rănh nhân trung sâu và dài, họ thở hít được thông[8]. Cằm dưới và xung quanh bờ của mặt cao và dày, vuông vắn, sự vận hành của khí doanh vệ được thông và điều ḥa[9]. Ba vùng Tam bộ Tam lư (trán, minh đường, cằm) được vun cao, cốt cao, cơ nhục đầy đặn, người như vậy sẽ sống lâu đến trăm tuổi rồi mới chết”[10].

Hoàng Đế hỏi: "Vấn đề thịnh suy của khí của con người từ lúc c̣n nhỏ cho đến lúc chết, ta có thể nghe được không ?”[11].

Kỳ Bá đáp : "Con người từ lúc sinh ra cho đến lúc 10 tuổi, lúc đó ngũ tạng mới bắt đầu định (kiện toàn), huyết khí cũng đă thông, khí đang c̣n ở bên dưới, cho nên thích chạy nhanh[12]; Lúc lên 20 tuổi huyết khí bắt đầu thịnh, cơ nhục đang lúc sinh trưởng, cho nên thích đi nhanh[13]; Lúc lên 30 tuổi, ngũ tạng đă hoàn toàn định, cơ nhục đă rắn chắc, huyết khí thịnh măn, cho nên thích đi bộ[14]; Lúc lên 40 tuổi th́ ngũ tạng lục phủ, thập nhị kinh mạch đều đại thịnh và đang lúc định lại không phát triển nữa, tấu lư cũng bắt đầu thưa ra, sắc diện tươi tắn bị giảm dần, tóc bắt đầu hoa râm, sự phát thịnh đă định dần không c̣n hướng đi lên nữa, cho nên họ thích ngồi[15]; Lúc 50 tuổi th́ Can khí bắt đầu suy, Can diệp (lá gan) bắt đầu mỏng, Đởm trấp bắt đầu giảm, mắt bắt đầu kém sáng[16]; Năm 60 tuổi Tâm khí bắt đầu suy, trong ḷng bắt đầu lo lắng, bi thương, huyết khí vận hành lơi chậm, v́ thế họ thích nằm[17]; Tuổi 70 Tỳ khí hư, b́ phu khô[18]; Tuổi 80, phế khí suy, hồn phách ly tán, v́ thế lời nói có nhiều nhầm lẫn[19]; Tuổi 90, Thận khí bị khô kiệt, kinh mạch của tứ tạng bị hư rỗng[20]; Tuổi 100, ngũ tạng đều hư, thần khí đều mất, chỉ c̣n trơ trụi có h́nh hài (thân xác) để rồi chờ chết mà thôi”[21].

Hoàng Đế hỏi: "Có những người không thể sống đúng với tuổi thọ của ḿnh, tại sao vậy ?”[22].

Kỳ Bá đáp : "Đó là v́ ngũ tạng của họ không cứng chắc, rănh Nhân trung không dài, hai lỗ mũi nở rộng ra ngoài, hơi thở mạnh và gấp, đồng thời vùng cơ (Địa giác) lại quá thấp, vùng tường (quanh bờ mặt) lại quá mỏng, trong mạch thiểu huyết, cơ nhục không kiên thực, vả lại thường bị trúng bởi Phong Hàn làm cho huyết khí bị hư suy, con đường kinh mạch bất thông, tà khí bên ngoài vào cùng đánh nhau với chân khí bên trong, gây nên sự rối loạn nhau trong thân thể, v́ thế họ chỉ có thể sống đến nửa đời người mà thôi”[23].

逆順篇第五十五

黃帝問於伯高曰:余聞氣有逆順,脈有盛衰,刺有大約,可得聞乎?伯高曰:氣之逆順者,所以應天地陰陽四時五行也。脈之盛衰者,所以候血氣之虛實有餘不足也。刺之大約者,必明知病之可刺、與其未可刺、與其已不可刺也。

黃帝曰:候之奈何?伯高曰:兵法曰,無迎逢逢之氣,無擊堂堂之陣。刺法曰,無刺熇熇之熱,無刺漉漉之汗,無刺渾渾之脈,無刺病與脈相逆者。黃帝曰:候其可刺奈何?伯高曰:上工刺其未生者也,其次刺其未盛者也,其次刺其已衰者也。下工刺其方襲者也,與其形之盛者也,與其病之與脈相逆者也。故曰:方其盛也,勿敢毀傷;刺其已衰,事必大昌。故曰:上工治未病,不治已病,此之謂也。